Thứ Tư, 4 tháng 9, 2019

File ISO cài Win 10 LTSC 2019 có khả năng tự KÍCH HOẠT BẢN QUYỀN TỚI NĂM 2038 khi cài đặt

File ISO cài Win 10 LTSC 2019 có khả năng tự KÍCH HOẠT BẢN QUYỀN TỚI NĂM 2038 khi cài đặt: 💿 Windows 10 LTSC 2019 (x64 + x86) 🛑 PS: Tải ISO theo đúng phiên bản bạn cần, sau đó sử dụng ISO để tạo USB boot cài Win như các bản Windows thông thường khác. BẤT KỲ MÁY NÀO ĐƯỢC CÀI TỪ ISO NÀY SẼ ĐỀU CÓ BẢN QUYỀN "XỊN". (Tất cả các file ISO đều SẠCH TUYỆT ĐỐI & nguyên gốc của Microsoft không lược bỏ hay tinh chỉnh bất cứ thành phần nào, chỉ tích hợp các bản update vá lỗi và bản quyền) **********
link tải : https://www.fshare.vn/folder/8F58F8IOJDZN

Bài đăng mới hơn
Bài đăng củ hơn

0 nhận xét:

TOP