Thứ Tư, 4 tháng 9, 2019

windows 7 ultimate sp1 x86 x64 nguyên gốc

Windows 7 Ultimate - Hệ điều hành Windows 7 (ISO Files) nguyên gốc .
Windows 7 là phiên bản cập nhật của hệ điều hành Windows Vista được cung cấp bởi Microsoft. Windows 7 Ultimate là phiên bản mạnh mẽ và toàn diện nhất của Windows 7. Nó kết hợp các tính năng giải trí rất dễ sử dụng của Home Premium và khả năng hỗ trợ làm việc của phiên bản Professional, bao gồm khả năng chạy nhiều phần mềm Windows XP trong chế độ Windows XP. Để có thêm độ bảo mật, bạn có thể mã hóa với BitLocker và BitLocker-To-Go. Để có thêm tính linh hoạt, người dùng có thể làm việc ở các ngôn ngữ khác nhau (35 thứ tiếng). Sản phẩm này này bao gồm cả phiên bản 32- và 64-bit và bao gồm 90 ngày của dịch vụ Microsoft Support Services. Microsoft Windows 7 Ultimate là phần mềm thương mại và có thể mua và download trực tuyến hay chuyển qua mail.

dung lượng : bản 32 bit 2.4gb
bản 64 bit : 3.1gb

Bài đăng mới hơn
Bài đăng củ hơn

0 nhận xét:

TOP